Vi expanderade på nytt

Björkens expanderade på nytt. Björkens svingård Ab var färdig att tas i bruk våren 2005. Jonas axlade ansvaret tillsammans med Mats. De fick gröns ljus för att starta egen köttförädling.

EU-inträde

Eu-inträdet 1995 förändrade situationen. För att klara förändringen måste Björkens bygga ut för att få plats med flera grisar.
Generationsväxling

Generationsväxling

Den 8.12.1989 tog Steve och Marianne Björk över gården vid Björkens i Kronoby via generationsväxling. Det som följde med var jordbruksmarken, skogen och byggnaderna, men inga djur.