Ett växande familjeföretag

 

Björkens historia börjar 1989. Det var dags för Steve och Marianne att ta över familjegården i Kronoby. Med kom också jordbruksmark, skog och byggnader, men inga djur fanns på gården. Skulle gården fyllas med djur igen och vilken sorts djur var mycket osäkert. Paret Björk bestämde sig att kontakta lantbrukskansliet i Kronoby för att diskutera och få råd. Lantbrukssekreteraren föreslog att grisuppfödning skulle vara något som skulle passa gården. Efter att tanken mognat lite så blev beslutet fattat. Grisar ska flytta in till fähusen.

När beslutet hade fattats gick det snabbt. De första unggyltorna kom till gården 22 december 1989. Egentligen skulle de komma efter julen, men paret Björk var ivriga att får börja sin grisuppfödning.

Verksamheten löpte bra och Marianne och Steve började se utvecklingsmöjligheter. År 1995 kom EU-inträdet och situationen förändrades. För att klara förändringen måste de expandera och öka produktionen. Intresset för att börja göra egna produkter väcktes till liv. För att se om de klarar av att starta en egen köttförädling behövde de hjälp och råd. De anlitade experter för att få råd samt gjorde gårdsbesök till andra som redan gått igenom samma process. De fick snabbt veta att gården inte är tillräckligt stor för att få det att går runt ekonomiskt. Under den här tiden så började också sönerna Jonas och Mats visa intresse för jordbruksarbete och djurskötsel. Att nuvarande gård inte är tillräcklig stor blev ännu mera tydligt.

De viktigaste diskussionerna och stora besluten gör ofta hemma vid köksbordet.

Det gick några år av planering och byggande. Ända tills våren 2005 då var Björkens Svingård Ab färdig att tas i bruk i Kronoby. År 2006 fick sonen Jonas ta över ansvaret för den nya gården tillsammans med sin bror Mats. Efter den här förstoringen var det igen dags att kolla med experterna. Har vi nu en tillräckligt stor gård för att kunna börja producera eget kött? De fick grönt ljus och det var dags att börja planera nästa utveckling. Ett eget köttförädlingsföretag.

Tre år senare stod Björkens nya köttförädlingsföretag klart att ta i Karleby och de första fem grisarna slaktades. Spännande tider var på kommande med att utveckla nya produkter. Samma år förstorades även gården igen.

Året är 2015 och det har gått 26 år sedan Marianne och Steve tog över gården i Kronoby och det är nu nästa generation som ska ta över. Nu är det Jonas och Mats tur att ta över gården. Steve behövde ej längre ha största ansvaret av gården, men arbetet finns kvar.

Björkens har en stadig tillväxt och nya produkter utvecklas hela tiden. År 2020 förstorades även företag i Karleby med ny förpackningsmaskin. Tack vare den kunde Björkens göra kundernas önskan verklig genom att göra nya behändiga förpackningar.

Hur framtiden ser ut det vet ingen, men verksamheten är i ständig utveckling. Så länge viljan och idéerna finns så fortsätter Björkens sin verksamhet. Kanske en ny generation tar över senare?

Här är den nya generationen. Här fortsätter de viktiga diskussionerna runt bordet.

 

 

 

1989
dec 08

GENERATIONSVÄXLING

GENERATIONSVÄXLING

Den 8.12.1989 tog Steve och Marianne Björk över gården vid Björkens i Kronoby via generationsväxling. Det som följde med var jordbruksmarken, skogen och byggnaderna, men inga djur.

dec 22

De första unggyltorna

De första unggyltorna kom till Björkens 22.12.1989.

1995
jan 01

EU-inträde

Eu-inträdet 1995 förändrade situationen. För att klara förändringen måste Björkens bygga ut för att få plats med flera grisar.

2005
apr 01

Vi expanderade på nytt

Björkens expanderade på nytt. Björkens svingård Ab var färdig att tas i bruk våren 2005. Jonas axlade ansvaret där tillsammans med Mats. De fick gröns ljus för att starta egen köttförädling.

2009
sep 24

Köttförädlingen var färdig

Köttförädlingen var färdig

Köttförädlingen var färdig i Karleby att tas i bruk 2009. Första slaktningen gjordes 24.06.2009.

nov 09

Grisproduktionen växte

Grisproduktionen växte på nytt i Kronoby. År 2009 var förstorade Björkens gris Ab färdig att tas i bruk.

2015
feb 25

Nya tider i Kronoby

Nya tider i Kronoby

Nya tider i Kronoby! 25.02.2015 var det aktuellt med generationsväxling av Björkens i Kronoby. Vi generationsväxlade med glädje åt våra söner Jonas och Mats.

2020
feb 03

Expanderat i Karleby

Expanderat i Karleby

Köttförädlingsföretaget i Karleby harförnyats med ny förpacknigningsmaskin som togs i bruk februari 2020. Nya förpackningar har tagits i bruk.