Ett växande familjeföretag

 

Björkens gård har gått vidare från generation till generation.

Jakob och Johanna Björk

Vår historik tar sats från 1800-talets början på Bjärkböndren i Kronoby, men begreppet Björkens fanns långt före nämnda personer var aktiva. Platsen är ett gammalt lantbruksställe som på 1800-talet ägdes av Jakob och Johanna Björk. Gården övertogs av sonen Wilhelm och hustrun Irene Björk och gick sen i sin tur vidare till Jarl och Myrna Björk.

Wilhelm och Irene Björk

Generationerna före oss hade alla mjölkproduktion.

Jarl och Myrna Björk.

Alla har gjort sitt absolut bästa för att Björkens skulle överleva till nästa generation. Vi ser med Tacksamhet på våra föregångare.

Den stora förändringen kom 1989 när det var dags för Jarl och Myrnas son Steve och hans fru Marianne att ta över lantbruksstället.

Vi hade på haden jordbruksmark, skog och byggnader, men inga djur fanns på gården. Vad vi skulle fortsätta med var öppet och mycket osäkert men efter moget övervägande bestämde vi oss för grisuppfödning eftersom vi ville fortsätta med skötsel av djur.

När beslutet hade fattats gick det snabbt. De första unggyltorna kom till gården 22 december 1989. Egentligen skulle de komma efter julen, men Steve och Marianne var ivriga att får börja sin grisuppfödning.

Verksamheten löpte bra och vi började se utvecklingsmöjligheter. År 1995 kom EU-inträdet och situationen förändrades. För att klara förändringen måste vi expandera och öka produktionen och i samma svep väcktes intresse för att börja ta fram egna produkter. För att klara av att starta en egen köttförädling behövde vi hjälp och råd. Vi anlitade experter samt gjorde även gårdsbesök till andra som redan gått igenom samma process. Vi fick snabbt veta att gården var för liten för att få det att går runt ekonomiskt. Under den här tiden så började även sönerna Jonas och Mats visa intresse för jordbruksarbete och djurskötsel. Att nuvarande gård inte var tillräckligt stor blev ännu mera tydligt.

 

De viktigaste diskussionerna och stora besluten tas ofta hemma vid köksbordet.

Det dröjde år av planering och byggande ända fram till våren 2005 då Björkens Svingård Ab var färdig att tas i bruk i Kronoby. Våra söner Jonas och Mats hade hela ansvaret där från första början. Efter den här förstoringen var det igen dags att kolla med experterna. Har vi nu en tillräckligt stor gård för att börja med eget köttförädlingsföretag? Vi fick grönt ljus och det var dags att börja planera nästa utvecklingsfas. Ett eget köttförädlingsföretag.

Tre år senare 2009 stod Björkens nya köttförädlingsföretag i Karleby klart att tas i bruk och de första fem grisarna slaktades. Spännande tider var på kommande med att utveckla nya produkter. År 2010 förstorades även lantbruksstället i Kronoby.

Året är 2015 hade det gått 26 år sedan Marianne och Steve tog över gården i Kronoby och det var nu aktuellt med att nästa generation att ta över. Nu var det Jonas och Mats tur att ta över Björkens lantgård i Kronoby. Steve och Marianne behövde ej längre ensamma ha största ansvaret.

Björkens köttförädlingsföretag har en stadig tillväxt och nya produkter utvecklas hela tiden. År 2020 förstorades även företaget i Karleby med en packningsmaskin.Tack vare den kunde Björkens förverkliga kundernas önskan med nya behändigare förpackningar.

Hur framtiden ser ut det vet ingen, men verksamheten är i ständig utveckling. Vi ser ljust på framtiden.

 

Här är den nya generationen. Här fortsätter de viktiga diskussionerna runt bordet.

 

1800
jan 01

Björkens börjar

Björkens börjar

Vår historik börjar på 1800-talet.

1989
dec 08

Generationsväxling

Generationsväxling

Den 8.12.1989 tog Steve och Marianne Björk över gården vid Björkens i Kronoby via generationsväxling. Det som följde med var jordbruksmarken, skogen och byggnaderna, men inga djur.

dec 22

De första unggyltorna

De första unggyltorna kom till Björkens 22.12.1989.

1995
jan 01

EU-inträde

Eu-inträdet 1995 förändrade situationen. För att klara förändringen måste Björkens bygga ut för att få plats med flera grisar.

2005
apr 01

Vi expanderade på nytt

Björkens expanderade på nytt. Björkens svingård Ab var färdig att tas i bruk våren 2005. Jonas axlade ansvaret tillsammans med Mats. De fick gröns ljus för att starta egen köttförädling.

2009
jun 24

Köttförädlingen var färdig

Köttförädlingen var färdig

Köttförädlingen var färdig i Karleby att tas i bruk 2009. Första slaktningen gjordes 24.06.2009.

2010
nov 09

Grisproduktionen växte

Grisproduktionen växte på nytt i Kronoby. År 2010 var Björkens gris Ab färdig att tas i bruk.

2015
feb 25

Nya tider i Kronoby

Nya tider i Kronoby

Nya tider i Kronoby! 25.02.2015 var det aktuellt med generationsväxling av Björkens i Kronoby. Vi generationsväxlade med glädje åt våra söner Jonas och Mats.

2020
feb 03

Expanderat i Karleby

Expanderat i Karleby

Köttförädlingsföretaget i Karleby har förnyats med ny förpacknigningsmaskin som togs i bruk februari 2020. Nu kan vi erbjuda våra kunder moderna och behändiga förpackningar.