Den 8.12.1989 tog Steve och Marianne Björk över gården vid Björkens i Kronoby via generationsväxling. Det som följde med var jordbruksmarken, skogen och byggnaderna, men inga djur.