Köttförädlingen var färdig i Karleby att tas i bruk 2009. Första slaktningen gjordes 24.06.2009.