Björkens expanderade på nytt. Björkens svingård Ab var färdig att tas i bruk våren 2005.
Jonas axlade ansvaret tillsammans med Mats. De fick gröns ljus för att starta egen köttförädling.