Vi expanderade på nytt. Björkens svingård Ab var färdig att tas i bruk våren 2005. Jonas kom hem från militären.

Han axlade ansvaret där. Mats kom ur militären 2006. Han började jobba direkt med Jonas .Vi hade mycket att
lära oss men allt gick bra. På nytt tog vi kontakt med experter för att kolla läget.
Räcker produktionen nu till i Kronoby för egen köttförädling.

Vi fick grön ljus.