Eu-inträdet 1995 förändrade vår situation på nytt. För att klara förändringen måste vi bygga ut för mera grisar.

Vi expanderade. Vi var på kurser och föreläsningar för att få information om hur vi skulle klara av en större produktion.

Efter Eu- inträdet med den större gården började Steve och Mariann fundera på att förädla vårt eget griskött.

Vi gjorde olika gårdsbesök för att få information om saken.

Vi tog kontakt med experter som informerade oss att gården var för liten för att få ekonomin att gå runt med ett eget köttförädlingsföretag.

Under den tiden hade sönerna Jonas och Mats börjat visa intresse för jordbruksarbetet och djurskötseln.

Vi visste att nuvarande storlek på gården inte räckte för tre hushåll varken arbetsmässigt eller ekonomiskt.