Köttförädlingsföretaget i Karleby harförnyats med ny förpacknigningsmaskin som togs i bruk februari 2020. Nya förpackningar har tagits i bruk.