Grisproduktionen växte på nytt i Kronoby. År 2010 var Björkens gris Ab färdig att tas i bruk.