Grisproduktionen växte på nytt i Kronoby. År 2009 var förstorade Björkens gris Ab färdig att tas i bruk.