Expanderat i Karleby

Expanderat i Karleby

Köttförädlingsföretaget i Karleby harförnyats med ny förpacknigningsmaskin som togs i bruk februari 2020. Nya förpackningar har tagits i bruk.
Nya tider i Kronoby

Nya tider i Kronoby

Nya tider i Kronoby! 25.02.2015 var det aktuellt med generationsväxling av Björkens i Kronoby. Vi generationsväxlade med glädje åt våra söner Jonas och Mats.

Grisproduktionen växte

Grisproduktionen växte på nytt i Kronoby. År 2009 var förstorade Björkens gris Ab färdig att tas i bruk.