Grisprodutionen växte på nytt i Kronoby år 2009 var Björkens gris Ab färdig att tas i bruk.