Generationsväxling

Den 8.12.1989 tog Steve och Marianne Björk över gården vid Björkens i Kronoby via generationsväxling Det som följde med var jordbruksmarken, skogen och byggnaderna, men inga djur. Vi diskuterade med lantbrukskansliet vår situation för att få rådfråga. Vi var öppna för alla förslag. Dåvarande lantbrukssekreteraren förslog åt oss

Follow us on Social Media